Magyarország

25 év rendszergarancia

Baumit hőszigetelő rendszerekre

2016.03.01.


A Baumit Kft. az általa forgalmazott

  • open

  • Star EPS

  • Star Ásványi és

  • Pro

hőszigetelő rendszerekre – a mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban és rendeletekben meghatározott kötelező szavatosság mellett 25 év rendszergaranciát is vállal a következők szerint:

Ez a rendszergarancia nemcsak a beépített termékek rendeltetésének, alapvető tulajdonságainak megtartását jelenti általános beépítési körülmények és a vonatkozó kivitelezési előírások betartása esetén, hanem a különféle rendszerelemek egymással történő összeférhetőségére, kifogástalan együttműködésére és a garanciális idő alatti megfelelőségére vonatkozik. A garanciavállalás nemcsak a Baumit Kft. által gyártott, hanem az általa forgalmazott rendszerelemekre is kiterjed.

A garanciavállalás feltételei:

  • a hőszigetelő rendszer valamennyi felhasznált eleme a Baumit Kft. által leszállított legyen;

  • a hőszigetelő rendszer valamennyi felhasznált eleme a Baumit Kft. által megadott beépítési, kivitelezési szabályok   illetve hivatalos anyagnormáknak megfelelő mennyiségben és módon kerüljön beépítésre.

A garanciavállalás nem terjed ki a következőkre:

  • a gyártói illetve a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség irányelveinek* nem megfelelő kivitelezési hibákra;
  • a hőszigetelő rendszert (különösen a vékonyvakolatot) érő mechanikai- vagy egyéb sérülésekből, nem természetes   szennyeződésekből (pl. alga, gomba, szövőpók) adódó meghibásodásokra. 

A Baumit Kft. a 25 éves rendszergaranciával garantálja, hogy az általa rendszergazdaként szállított homlokzati hőszigetelő rendszerek – az előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezés és rendeltetésszerű használat esetén – a garanciális idő alatt a beépítési állapotnak megfelelő műszaki tartalommal és a rendszer hatékony működését veszélyeztető funkcióvesztés nélkül szolgálják a Megrendelői igényeket.

Egyéb tudnivalók:

A Baumit Kft. által kiállított rendszergarancia nem helyettesít semmiféle hatósági engedélyt, bizonyítványt vagy egyéb szükséges hivatalos dokumentumot. A Megrendelő feladata annak ellenőrzése, hogy a rendszer az adott helyre való beépíthetőségének van-e jogszabályi akadálya. A rendszergarancia érvényesítése a Baumit Kft. felé a rendszer vásárlását igazoló dokumentumokkal (számla, szállítólevél) történik.

* Elérhető a mevsz.org honlapon.

Dorog, 2016. március 1.