Magyarország

Tisztelgés a kőbányászat előtt

Nemzeti Kőbányászati Emlékhely koszorúzása

2022.09.02.

A Nemzeti Kőbányászati Emlékhely megkoszorúzásával a kőbányászatban dolgozó munkatársak előtt immáron hetedik alkalommal fejezték ki tiszteletüket politikusok, tisztviselők, a bányászati szervezetek képviselői, kőbányászati cégek és dolgozók, valamint a vendéglátó Baumit Kft. vezetősége és munkatársai. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kezdeményezésére emeltetett dorogi emlékhelynél Vas József műszaki igazgató, Erős Gábor országgyűlési képviselő és dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere mondott ünnepi beszédet.

Dorogon szeptember 2-án a bányásznapi ünnepségek alkalmával, ünnepélyes megemlékezés keretében a helyi kőbányászat 117 éves történetét idézték fel a megye, a város, a bányászszervezetek és a bányászatban ma is aktív vállalatok képviselői. 

A bányászati szervezetek képviselői a Baumit Kft. munkatársaival együtt énekelték el a bányász himnuszt. A Baumit Kft. nevében Vas József műszaki igazgató nyitotta meg az eseményt, majd beszédében megidézte a dorogi mészkőbányászat 115 éves múltját. A dorogi bányászok hűségét, alázatát, kitartását állította példaként a jelenlévők elé.

Minden emlékezés, minden tiszteletadás a múltról szól. Arról a múltról, melyből a hagyományaink születnek, s melyből az értékeket mentjük át a jelen és a jövő számára.  A dorogi mészkő bányászainak kezéből a stafétabotot a Baumit Kft. vette át – több mint harminc éve. Hiszünk az értékekben s ápoljuk a hagyományt” – mondta. 

Erős Gábor országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy a dorogi megemlékezés minden évben túlmutat az egyszerű tiszteletadáson.

A bányászhagyományok számunkra sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak, hiszen egész térségünk társadalmát, életét formálták és formálják napjainkban is. Szemünkben a bányászok keménysége, rendületlen, büszke és a küzdelmet soha fel nem adó hozzáállása mindenkor példamutató. Ma rájuk emlékezünk, a jelen nehéz időszakában pedig talán még fontosabb, hogy megőrizzük a jövő generáció számára mindazon értékeket, melyeket örökül hagytak ránk. 

A bátorság, a kitartás, mások tisztelete és egymás segítése a megfelelő közösség kialakításához elengedtethetetlen, nekünk pedig az a feladatunk, hogy megőrizzük ezt, hiszen a hagyomány nem hamu, hanem egy láng továbbadása az utókornak” – mondta.  

„A Bányásznapot nem kell újraéleszteni, hiszen ennek a napnak olyan történelmi és szellemi tartalma van, amely mindenkor aktuális. Elég a 140 éve született Schmidt Sándorra gondolnunk, aki egy kemény időszakban találta meg a lehetőséget, hogy felvirágoztassa Dorog városát, gazdasági-, kulturális és sporttevékenységének köszönhetően. 

Visszaidézhetjük a pontosan 100 ével ezelőtti időszakot is, amikor hazánk gazdasága és közélete jelentős nehézségeket élt át. Ezen pillanatok és személyek ma is élettel töltik meg számunkra ezt a megemlékezést. Ahogy napjainkban, úgy a következő időszakban is komoly kihívások várnak ránk. Ezért is fontos számunkra a Baumit jelenléte, hiszen a „Bau mit!”, azaz „Gyere, építsd velünk tovább!” mindannyiunk számára fontos üzenetet hordoz. Ez a felhívás a térségünk, városunk és jövőnk építése szempontjából talán fontosabb, mint valaha. Kívánom, hogy mindig legyen szellemi és fizikai energiánk, egészségünk ahhoz, hogy az elődjeinktől támasztott elvárásoknak megfelelően, a múltunkat nem feledve tudjuk együtt építeni a jövőt” – emelte ki dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere.

A Nemzeti Kőbányászati Emlékhelynél ezután a koszorúzás percei következtek. A délelőtt folyamán az OMBKE Tatabányai Szervezet nevében már elhelyezett egy koszorút Bársony László elnök és Izing Ferenc szervezet titkár, emellé kerültek az ünnepségen jelen lévő szervezetek koszorúi.

Először Erős Gábor országgyűlési képviselő helyezte el az emlékműnél az emlékezés virágait, őt követte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nevében Romanek Etelka, a Megyei Közgyűlés alelnöke, Dorog város nevében dr. Tittmann János polgármester és Dankó Kristóf alpolgármester, a Baumit Kft. nevében Vas József műszaki igazgató és Mocsnik Imre kőbánya üzemvezető. 
Szintén koszorút helyezett el az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, a Dorogi Bányász Szakszervezet és az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete nevében Kőrösi Tamás főtitkár és Glevitzky István, a Dorogi Szervezet elnöke.
Koszorúval tisztelgett a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának képviseletében Dr. Szabó Norbert Péter tudományos dékánhelyettes, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség nevében Szarka László elnök, a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. nevében Csordás Ottó csoport műszaki vezető. Végül tiszteletét tette a Duna-Dráva Cement Kft. képviseletében Szilágyi Zsolt építőanyag és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes és Hajnal Krisztián alkalmazástechnikai tanácsadó, a Mikerobb Kft. nevében pedig dr. Gácsi Gabriella cégvezető és Bódvai András robbantásvezető.

Ahogy az emlékhelyen található felirat is hirdeti: „Tisztelet azoknak, akik a köveket új életre keltik.”

Az emlékmű történetét, a dorogi mészkőbányászat emlékeit bemutató videó itt látható.

A Nemzeti Kőbányászati Emlékhely 

„Ki mint vetett, azonképpen arat, 
mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad.” 
Wass Albert: Üzenet haza

A dorogi kőbányászat fennállásának 110. évfordulójára készülve a bánya tulajdonosa, a Baumit Kft. a város önkormányzatával együttműködve 2014-ben írt ki pályázatot egy kőbányászati emlékmű tervezésére. A pályázatot Maurer-Klimes Attila terve nyerte meg. A tervben egy háromosztatú mű szerepelt, amelyben a kőtömböket középen egy óriás ék hasítja szét, ezzel szemléltetve a kő megmunkálását, és szimbolizálva azt az emberi erőt és akaratot, amellyel a nehéz, tehetetlen kőből az ember, s az ember alkotta gépek hasznos, semmivel sem helyettesíthető új dolgokat hoznak létre.  Az emlékmű felirata is ezt fejezi ki: „Tisztelet azoknak, akik a köveket új életre keltik”.

A Nemzeti Kőbányászati Emlékhely az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kezdeményezésére, a Baumit Kft. beruházásaként épült fel. Az emlékhely középpontjában az emlékmű áll, körülötte pedig több jelentős magyar kőbánya köveit helyezték el, szimbolizálva a kőbányák összefogását és összetartását. A Nemzeti Kőbányászati Emlékhelyet 2015-ben avatták fel, a Baumit bejárata előtti területen. Azóta a Dorogi bányásznapok keretében hagyománnyá vált, hogy megemlékezést rendeznek a helyszínen, melynek során a megye, a város, a bányász szervezetek és a bányászatban ma is aktív vállalatok képviselői megkoszorúzzák az emlékművet.

Az emlékmű a mészkő időtlenségével, szótlanságával áll gyönyörű környezetében, az arra haladó köveket, alapanyagokat és késztermékeket szállító járművek vezetőinek, a vállalat, a bánya munkatársainak és az oda érkező partnereknek a tekintetét még évek múltán is mindig magára vonzza. Úgy áll ott, mint egy monumentális jel. A jelek mindig valami többlettartalmat és üzenetet hordoznak, önmagukon túlra mutatnak. Egyfelől a múltra: a múlt embereire, az értékekre, a hagyományokra, azokra az alapokra, amikre építkezni lehet. Másfelől a jövőre: a terveikre, a felelősségre, az elkötelezettségre és az értékekre.

A Nemzeti Kőbányászati Emlékhely a Baumit bejárata előtti területen áll (Dorog, Baumit út 1.), nyilvánosan látogatható mindenki számára, aki tiszteletét szeretné leróni azok előtt, akik a múltban, a jelenben és a jövőben új életet adnak a köveknek. 

Termék
a kosárban!