Magyarország

Hálásak vagyunk a versenytársak jelenlétéért

Interjú Illy Gáborral, a 30 éves Baumit Magyarország ügyvezetőjével a Forbes üzleti magazinban

2021.02.12.

Összefogás az építőipari ügyeskedés ellen, youtuber hidegburkolók és családi kripta mint pozitív társadalmi példa – Illy Gáborral, a 30 éves Baumit Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk a cég sikerének titkáról, a piacon betöltött meghatározó szereppel járó különleges kötelezettségeiről, és arról, miért fogjuk oktatóvideók segítségével magunknak kifesteni a lakást a jövőben. 

A SIKER TITKA AZ EGYÉNISÉG  


„Nincs magyar Baumit úgy, ahogy ma ismerjük, ha nem Friedrich Schmid az alapító, akinek a karizmatikus, teremtő vezetői egyénisége átvezette a céget a rendszerváltás káoszán” – kezdi Illy Gábor ügyvezető. „Schmid úr abban hitt, hogy az embereket az motiválja igazán, ha lehetőséget kapnak, hogy megvalósítsák ön- magukat. A Baumit legsikeresebb cégeinél ez a hozzáállás minden területen tetten érthető. Dolgoz- tam elég sok multicégnél. Ha egy mondatban kellene összefoglal- nom a multinacionális vállalati kultúrát, akkor ott a szervezet és a tőke dolgozik, és nincs nagyon szükség egyéniségekre. Tizenne- gyedik éve vagyok a Baumitnál, és számomra ez a legélvezetesebb munkahely, merti tt szabadabban hozhatok meg szakmai döntése- ket, mint eddig bárhol.”  

Illy Gábor mindig hangsúlyoz- za, hogy a versenytársakra nem ellenfélként tekintenek. „Hálásak vagyunk a versenytársak jelen- létéért, mert egy olyan tükröt tartanak nekünk, amiből sokkal nyilvánvalóbbá válik, hogy mit csinálnak ők jobban, mint mi, és ez motivációt ad.” Ez azonban nem szimpla altruizmus, amit a legjobban a MÉVSZ, a Magyar Építőkémiai és Vakolat Szövetség működése jelez.  

„Mi félkész termékeket állí- tunk elő, ami értő szakemberek szakszerű munkájával válik késztermékké. Ha hagyjuk, hogy eluralkodjon a káosz, a lehúzós- kispórolós ügyeskedés, akkor a legjobb félkész termékből is gyenge végeredmény fog születni. A 2008-as válság okozta pánik felerősítette az ilyen piaci maga- tartásokat. Ezért javasoltam, hogy aktiváljuk a Vakolat Szövetséget, amivel olyan minőségi irányelve- ket fogadtathatunk el, amikhez mindenki tartja magát” – fogal- maz Illy Gábor.  


„Ha egy vállalat egy piacon a vezető szereplők egyike, akkor az felelősséggel is jár. Ez azt jelenti, hogy ha anomáliákat lát, akkor kötelessége a szakmai szerveze- teken keresztül felhívni ezekre a figyelmet, és megpróbálni a piacot műszakilag, jogilag korrekten és etikusan is a helyes útra terelni. Ezek nagyon lassú folyamatok, de ha kitartóak vagyunk, akkor láthatóak lesznek, és állíthatom – mondja az ügyvezető –, hogy már láthatóak az eredményeik.”

A HIDEGBURKOLÓK MÁR A YOUTUBE-ON VANNAK  

A minőségi munka követelményeit és ismereteit ma már nem csak a szakmán belül kell terjeszteni.  

„Az internet beépülése a min- dennapi életbe magával hozta a tájékozott vásárló szimptómát. Ezek a vásárlók azok, akik ösz- szeszednek minden információt, de nem biztos, hogy értik is, vagy éppenséggel elhisznek mindent, amit találtak. A Baumitnak erre reagálnia kell. Ezért vagyunk jelen az összes felületen, ezért készítünk online előadásokat,  
és ezért működünk együtt olyan mesteremberekkel, mint a saját Youtube-csatornát működtető Csempedoki, aki releváns és érthető információkat ad át a nézőknek.”  

Ez azért is egyre fontosabb, mert Illy Gábor úgy véli, a hazai építőipar legnagyobb gátja, a munkaerőhiány a csináld magad újbóli megerősödését is el fogja hozni. „A most bejelentett felújí- tási támogatási program nagyon fontos lépés, de nem lett tőle több szobafestő. Viszont lehet, hogy egyszerre százezer otthonban fogják úgy gondolni, hogy akkor itt az ideje lakást felújítani. Szóval jönnek újra pfuscherek, akik nem csak meg tudják maguknak csi- nálni a festést, de jól el is tudják fuserálni. Ezeket az embereket kommunikációval kell segítenünk, hogy a termékeinkkel jól tudjanak dolgozni. Nagyon hiszünk a gépe- sítésben is, ami ki tudja váltani a hiányzó élőerőt.”  

A környezettudatosság kihívá- saira a Baumit big datával keresi a választ. Az osztrák anyacég né-hány éve Viva Park néven létreho- zott egy kutatóparkot a homlokzati szigetelőrendszerek energiahaté- konyságának tökéletesítésére. Itt a régióban szokásos falszerkeze- tekkel építettek fel egy-egy házat, amiken szenzorrendszerrel mérik az időjárási hatásokat. Egyetemek, kutatóintézetek bevonásával elem- zik az eredményeket, amelyek alapján a Baumit-termékeket is jobban tudják adaptálni a különféle igényekhez.  

EGY PANEL VAGY KRIPTA IS LEHET JÓ PÉLDA
 

„Aki egy iparágban sikert ér el, annak figyelnie kell arra, hogy méltányos legyen a társadalmi közeg tagjaival, akik szintén hozzá- segítik a profitjához” – az ügyveze- tő szerint ez a szemlélet az alapja a Baumit széleskörű társadalmi tevékenységének, ami a kőbá- nyászok nemzeti emlékhelyének felépítésétől a nehéz sorsú csalá- dok, egyházi közösségek támoga- tásán át a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítést segítő, jelentős mértékű ágazati kezdeményezés megszervezéséig ível.  

A Baumit életében fontos szerepet tölt be az Év Homlok- zata pályázat, ahol ismert hazai építészekből álló zsűrivel, közön- ségszavazással, pénzdíjazással keresik a legszebb új építésű vagy felújított homlokzatokat. „Lehető- ségem van ügyvezetői különdíjat is adni, amivel próbálok olyan üze- neteket megfogalmazni, amelyek a Baumit hozzáállását mutatják  

a jelen vagy a közeljövő kérdései- hez. Tíz éve az első panelfelújítás- ra adtam különdíjat, amit akkor még senki nem értett, de ma már bevetté váltak ezek a látványos panelhomlokzatok.

Legutóbb pedig adtam egy díjat egy családi kriptának. Ma már sokszor azt sem tudjuk, hogy a dédszüleink hol vannak eltemetve, de ennek a nemesi családnak a leszárma- zottjai összefogtak, és helyreállí- tották az őseik temetkezési helyét. A különös jelentőségű története- ket keresem, ezért adtam nekik díjat” – mondja a cégvezető.